Wednesday, 24 May 2017

Hvilke sportsgrene er bedste for sundhed og lang levetid?

Millioner af mennesker rundt om i verden, herunder næsten 60% af amerikanere, australiere og europæere, deltager i sport. En 2015-undersøgelse viste, at de tilgængelige data om langsigtede sundhedsmæssige fordele ved bestemte sportsdiscipliner er begrænsede, men en ny undersøgelse giver stærk bevisdeltagelse i flere almindelige sportsgrene, der er forbundet med en væsentligt reduceret dødsrisiko. Utilstrækkelig fysisk aktivitet anslås at forårsage mere end 5 millioner for tidlige dødsfald om året.

For at mindske risikoen for hjertesygdom, type 2 diabetes, kræft og en række andre kroniske sygdomme, anbefaler Verdenssundhedsorganisationen voksne og ældre mennesker deltager i fysisk aktivitet i mindst 150 minutter om ugen. Disse estimater og retningslinjer er overvejende baseret på undersøgelser om resultaterne af deltagelse i fysisk aktivitet med moderat til kraftig intensitet. Men gør det en forskel, hvilke fysiske aktiviteter vi gør?

Anabolske Steroider Køb Denmark | Steroider Online


 I de senere år har der været stigende forskningsinteresse i, hvordan bestemte domæner (såsom arbejde, transport, indenlandsk og fritid) og former for fysisk aktivitet (gå, cykling) påvirker helbredet. Mens f. Eks. Fods og cykling viste sig at være forbundet med lignende reduktioner i dødsrisikoen, synes fysisk aktivitet inden for fritid og dagligdagen at give større fordele end erhvervsmæssige og transportrelaterede fysiske aktiviteter.

Dette viser, at det i sundhedstilstand ikke nødvendigvis er irrelevant, hvilken fysisk aktivitet du gør. Hvilke sportsgrene er gode til sundhed? Voksne, der deltager i et højt overordnet niveau af sport og motion, har 34% lavere risiko for død end dem, der aldrig eller sjældent deltager i sådanne aktiviteter. Denne generiske beviser indebærer imidlertid ikke, at alle sportsgrene har lige stor indflydelse på helbredet. Den tidligere nævnte 2015-oversigt opsummerede tilgængelige data om sundhedsfordele ved deltagelse i 26 sportsdiscipliner.

Det fandt betinget af moderat stærke tegn på, at både løb og fodbold forbedrer hjertefunktionen, aerob kapacitet, stofskifte, balance og vægt status. Fodbold blev desuden vist til gavn for muskulære præstationer. Bevisene til andre sportsgrene var knappe eller inkonsekvente. 


Det kan tage årtier, indtil vi når konkrete konklusioner om helbredsresultater af alle former for sport. Skal du i mellemtiden sidde foran fjernsynet og vente på, at forskere annoncerer de endelige resultater? Nej. Følg dine præferencer og vælg en overkommelig og let tilgængelig sportsaktivitet, du nyder at gøre, mens du forsøger at minimere risikoen for skade. Dette vil øge din sandsynlighed for at være tilstrækkeligt motiveret og engageret i aktiviteten lang nok til at høste betydelige sundhedsmæssige fordele.

No comments:

Post a Comment